Financien & Anbi

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Evangelische gemeente Hengelo aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Evangelische Gemeente Hengelo aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

uw giften zijn welkom onder rekeningnummer : NL61RABO 0104026898

ovv evangelische gemeente Hengelo met vermelding gift

Overzicht jaarrekening 2015

Overzicht jaarrekening vw 2016-2017