Financien & Anbi & Gift

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Evangelische gemeente Hengelo aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Evangelische Gemeente Hengelo aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

uw giften zijn welkom onder rekeningnummer : NL61RABO 0104026898

ovv evangelische gemeente Hengelo met vermelding gift of via:

Gift € -

Anbi Rsin nr Egh: 820454680

kvk 08189799

Overzicht jaarrekening 2015

Overzicht jaarrekening vw 2016-2017

Overzicht jaarrekening  vw 2018-2019-2020