Missie en Visie

Inleiding

De Evangelische Gemeente Hengelo (EGH) is een deel van Gods Gemeente in Hengelo en omstreken. De EgH is in 2009 ontstaan uit een samengaan van de Vergadering van Gelovigen en bezoekers van de Evangelische Gemeente Enschede die in Hengelo en Borne of omstreek wonen of woonden. We willen in deze tijd op een aanstekelijke wijze vorm en inhoud geven aan het gemeente-zijn.

Wij zijn een gemeente van mensen die de Heer Jezus Christus centraal plaatsen in zowel ons persoonlijk als gemeenschappelijk leven. Het uitgangspunt hierin is dat we de onbegrensde liefde van God hebben mogen ontdekken en ervaren. De basis is dat God zijn eniggeboren Zoon (Joh. 3:16) heeft gegeven om te sterven aan het kruis om ons met Hem te verzoenen. Door deze daad van genade kunnen wij nu leven in een persoonlijke relatie met God als Vader, met zijn Zoon Jezus Christus en met de Heilige Geest.

In dit document stellen we een visie voor de gemeente voor, en werken die uit in een missie.

 

Visie

Met elkaar Jezus kennen en bekend maken.

De Gemeente is bedoeld om met hulp van de Heilige Geest, God te eren door Jezus lief te hebben, mensen lief te hebben die Jezus liefhebben, en mensen lief te hebben die Jezus nog niet kennen. Als onderdeel van Gods plan vormen wij een gemeente waarin wij ernaar streven om al de door God gegeven gaven te gebruiken om persoonlijk en met elkaar te groeien tot geestelijke volwassenheid en om een getuige te zijn in de wereld, totdat de Heer Jezus Christus ons komt halen.

Basis hiervoor vinden we in Ef 4: 11-16

Missie

Als gemeente werken we aan de verwezenlijking van de visie en deze word binnenkort gepubliceerd

 

Leiding van de Gemeente.

De Evangelische Gemeente Hengelo heeft een leiderschapsteam en deze bestaat uit 2 oudsten en 2 diakenen.