Nieuws

Nieuws:

  • Het nieuwe thema voor komend kerkelijk jaar is: 

Koffie & Gebed

elke even week hebben we op de maandag avond koffie & gebed.

De rots is dan om 19.45 uur open en we beginnen om 20.00 uur.

We lezen een bijbelgedeelte en bespreken dit met elkaar en daarna bidden we met elkaar.

Bijbelstudie

Na de zomer vakantie is er weer bijbelstudie en de data krijgt u nog te horen.

na-luisteren maandag 20 november met Gerard van Rooij kan hier

na luisteren maandag 15 januari met Gerard van Rooij kan hier